Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Wierzymy, że dzięki indywidualnemu podejściu do każdego Klienta, będziemy w stanie nawiązać długą i owocną współpracę znacznie wychodzącą poza ramy początkowego zlecenia.


 

Projektowanie systemów automatyki

Usługa polega na analizie procesu technologicznego, dobraniu odpowiednich, dostępnych na rynku urządzeń zapewniających możliwość jego realizacji, oraz wykonaniu szafy / pulpitu sterowniczego wraz z oprogramowaniem sterującym przebiegiem procesu. Urządzenie sterujące jest montowane w miejscu wyznaczonym przez klienta, po czym następuje faza rozruchu technologicznego z doborem nastaw procesowych, zakończona przekazaniem systemu do eksploatacji. Dzięki dostępie do bazy "kwo-how?" i specjalistycznej pomocy technicznej WAGO jesteśmy w stanie bardzo szybko dopasować swoje umiejętności do aktualnie stawianych przed nami zadań.

 

Projektowanie inteligentnych instalacji budynkowych

Usługa polega na analizie potrzeb Klienta na etapie wykonywania inwestycji (budowa domu) z uwzględnieniem maksymalnej elastyczności systemu w przyszłości, oraz wykonaniu instalacji inteligentnego sterowania w standardzie KNX. Zdecentralizowanie instalacji zapewnia wysoki stopień niezawodności oraz umożliwia łatwą modyfikację działania systemu w zależości od pojawiających się potrzeb.

 

    Projektowanie dedykowanych systemów mikroprocesorowych

Usługa polega na analizie procesu technologicznego oraz wykonaniu jednej bądź kilku sztuk urządzenia spełniającego kryteria klienta. Usługa ta różni się od projektowania systemów automatyki tym, że "sercem" układu, czyli urządzeniem przetwarzającym napisany program, nie jest gotowy, dostępny na rynku produkt, a urządzenie specjalnie opracowane dla konkretnego klienta.

 

Wykonywanie pomiarów elektrycznych

Usługa polega na wykonywaniu pomiarów odbiorczych i okresowych kontrolnych wynikających z konieczności spełnienia wymagań prawnych odnośnie bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń energetycznych. Nasza firma będzie przypominała z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wykonania pomiarów okresowych w obiektach wcześniej już przez nas kontrolowanych.

 

Świadczenie usług programistycznych

Usługa polega na wykonaniu oprogramowania systemu mikroprocesorowego, sterownika przemysłowego, panelu operatorskiego bądź modułu telemetrycznego. Ponadto możemy podjąć się również napisania aplikacji komputerowej, bądź stworzenia strony internetowej.

 

Konserwacja i serwis instalacji teletechnicznych

Usługa polega na okresowym przeglądzie i sprawdzeniu, ew. modernizacji / rozbudowie wszelkiego rodzaju instalacji teletechnicznych takich jak: domofony, wideodomofony, naziemna telewizja cyfrowa, telewizja satelitarna.

 

Konserwacja i serwis instalacji ochrony mienia

Usługa polega na okresowym dokonaniu sprawdzenia działania urządzeń wchodzących w skład systemów technicznej ochrony mienia, tj. m.in.: sprawdzeniu działania czujników, syren, elementów optycznych, konserwacji układów zasilania centrali alarmowej (badanie akumulatorów), czyszczeniu i regulacji kamer, przeprowadzeniu testów łączności z centrami operatorskimi agencji ochrony. 

 


Regularna konserwacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych pozwala wydłużyć okres ich eksploatacji. Ponadto zmniejsza możliwość powstania wypadku, bądź innych szkód wskutek awarii urządzenia.

 

COPYRIGHT: PUHP ST - System Automatyka i sterowanie mgr inż. Tomasz Sklenarski [2013]